Introductie

In 2021 heeft de gemeente Gouda het Verkeerscirculatieplan (VCP) vastgesteld. Hierin zijn verschillende maatregelen beschreven die een betere verkeerssituatie als doel hebben. De maatregelen worden uitgevoerd van 2022 tot en met 2042.

Wijkcontour

In de wijkcontour geven we een karakteristiek van de wijk op basis van ongevallen en een demografische analyse van de wijk, waarbij een vergelijking is gemaakt met de rest van Gouda.

Ongevallenanalyse

Verkeersveiligheid is afhankelijk van de aspecten mens, voertuig en omgeving. Door deze aspecten in balans met elkaar te brengen, kan de verkeersveiligheid verbeterd worden.

Socio-economische/ demografische analyse

Het aantal inwoners in Korte Akkeren is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven rond de 9.600.

Kaders wijkmobiliteitsplan

Het wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren is een nadere uitwerking van het verkeerscirculatieplan. Het VCP met daarin de wensbeelden en de diverse projecten is daarmee een belangrijk kader. Dit geldt ook voor andere al geplande projecten in de wijk.

Projecten in de wijk

In het VCP is een lijst met projecten opgenomen. Uitvoering van deze projecten is voorzien in de periode tussen 2022 en 2042. De projecten zijn verdeeld in vier tranches.

Maatregelen

We hebben een pakket maatregelen opgesteld waarmee de verkeerssituatie in de wijk kan verbeteren.

Parkeren

Bij groot onderhoud van straten in de wijk worden duidelijke parkeervakken aangelegd (bijvoorbeeld door een andere kleur bestrating dan de rijbaan). Vervolgens is het instellen van een parkeerverbodzone mogelijk.

Jaagpad - Industriestraat - Onder de Boompjes

Het Jaagpad is smal en niet geschikt voor verkeer in twee richtingen. Instellen eenrichting (uitgezonderd fietsers) op het Jaagpad. Rijrichting van Ambachtsstraat naar Pijpenpad.

Koningin Wilhelminaweg - Oranjeplein - Rotterdamseweg

Het VCP-project 10 voorziet in afwaardering van de Koningin Wilhelminaweg naar GOW30.

Toon meer resultaten