Maatregelen

We hebben een pakket maatregelen opgesteld waarmee de verkeerssituatie in de wijk kan verbeteren. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen door:

  • Input stakeholders

  • Resultaten online inventarisatie voor bewoners

  • Professionele kennis en analyse

Op de onderstaande kaart is een overzicht van alle maatregelen uit het wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren weergegeven. De meeste maatregelen zijn specifiek voor een bepaalde locatie in de wijk (bijvoorbeeld het aanpassen van een weg of kruispunt) terwijl andere maatregelen (zoals het invoeren van parkeerregulering) wijkbreed zijn. Deze maatregelen die wijkbreed zijn, zijn ook weergegeven op onderstaande kaart, maar gelden dus niet specifiek voor de locatie waar het punt op de kaart staat.

Overzicht maatregelen wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren.

Aanpassen fasering van VCP-projecten

VCP-project 10 is de herinrichting van de Koningin Wilhelminaweg (van GOW50 naar GOW30) en is voorzien in de 1e tranche. Herinrichting Reigerstraat – Wachtelstraat (van GOW50 naar GOW30), VCP-project 11, is voorzien in de 4e tranche, na 2037. Met deze fasering ontstaat gedurende een langere tijd een los stukje GOW50 op de Reigerstraat – Wachtelstraat. Beter is om te beginnen vanuit de stad naar buiten. Echter, de Koningin Wilhelminaweg vraagt vanwege de huidige knelpunten wel om een snelle aanpak. De uitvoering wordt minimaal één tranche eerder gedaan in de 3e tranche. Er wordt nog gekeken of het mogelijk is om VCP-project 11 in de tweede tranche in plaats van vierde tranche uit te voeren.

Overzicht van het maatregelpakket

In de onderstaande tabel zijn alle maatregelen uit het wijkmobiliteitsplan kort samengevat. Met blauw zijn de WMP-maatregelen uit het weergegeven. De VCP-projecten zijn geel gemarkeerd.

Overzicht maatregelen Wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren