Schoolomgevingen

Basisscholen Westerschool, Goudakker en de Kas
  • De Westerschool en de Kas liggen vlakbij de fietsroute via Jacob van Lennepkade. De Goudakker ligt bij Oranjeplein. Veilige schoolomgevingen zijn logischerwijs wenselijk vanuit verkeersveiligheid en stimuleren kinderen om naar school te lopen of te fietsen. Daarom realiseren van schoolzones bij de drie basisscholen. Bij alle drie de scholen is nu beperkte attentieverhoging aanwezig (enkele gekleurde palen en bebording). Basis

  • Beperken van motorvoertuigen rond de scholen.

    • Geen routes voorschrijven (bij ontheffing) via de Jacob van Lennepkade. Dit conflicteert met twee nabije basisscholen en de fietsroute via deze straat (VCP-project 45)

    • Instellen van eenrichting (uitgezonderd (brom)fietsers) op de Jacob van Lennepkade, tussen Koningin Wilhelminaweg en Constantijn Huygensstraat