Vrachtverkeer

Het VCP geeft een route voor zwaar verkeer via de Rotterdamseweg aan, ook voor vrachtverkeer gerelateerd aan Cargill. Ook de Industriestraat is een route voor zwaar verkeer. In algemene zin zetten we vooral in op het voorkomen van conflicten tussen vrachtverkeer met schoolomgevingen en vrachtverkeer met fietsroutes. Maatregelen zijn:

 • Bestemmingen voor vrachtverkeer in de wijk zijn beperkt: het gaat vooral om de bedrijven aan Onder de Boompjes en de bevoorrading van beide supermarkten (Plus en Lidl). Maatregelen, in lijn met Nota grote voertuigen:

  • Instellen van een vrachtwagenverbod voor grote (langer dan 10 meter) en zware (zwaarder dan 20 ton) voertuigen, waarop ontheffing kan worden aangevraagd. Bij verlenen van een ontheffing wordt een route voorgeschreven

  • Een vrachtwagencirculatieplan met een voorgeschreven route voor (bestemmings)vrachtverkeer voor de Plussupermarkt. Dit vrachtverkeer moet immers de grotere weg af en de wijk in. In overleg met de ondernemer wordt gekomen tot een keuze uit een van de volgende oplossingen:
   - Een maximumlengte van 12 meter van de voertuigen voor de gehele beoogde route (zie kaart).
   - Of achteruitrijden onder begeleiding op een klein deel van de route, waarna het traject via de Herenstraat en Constantijn Huygensstraat wordt vervolgd.
   Waar nodig worden aanpassingen gedaan, zoals in de bochten, om deze geschikt te maken voor vrachtverkeer.

  • Bestemmingsvrachtverkeer voor de LIDL kan een ontheffing krijgen voor de Koningin Wilhelminaweg, Reigerstraat en Wachtelstraat. Deze route is niet specifiek op de kaart aangegeven. Daarnaast wordt het adres van de LIDL aangepast naar de Wachtelstraat, zodat vrachtverkeer direct naar de juiste laad/los-locatie wordt geleid.

  • Geen routes voorschrijven (bij ontheffing) via de Jacob van Lennepkade. Dit conflicteert met twee nabije basisscholen en de fietsroute via deze straat (VCP-project 45)

 • Duidelijke afspraken maken danwel de bestaande afspraken benadrukken over de bevoorrading van de Lidl. Dit moet intern gebeuren en de vrachtwagen mag tijdens de bevoorrading niet op de openbare weg staan. Hierover zijn klachten.

Voorgestelde bevoorradingsroute Plus.