Jaagpad - Industriestraat - Onder de Boompjes

Jaagpad

  • Het Jaagpad is smal en niet geschikt voor verkeer in twee richtingen. Instellen eenrichting (uitgezonderd fietsers) op het Jaagpad. Rijrichting van Ambachtsstraat naar Pijpenpad. Zie ook kaart wijkcirculatie. Ambachtsstraat aan westzijde en Pijpenpad aan oostzijde blijven tweerichtingen.

Industriestraat

  • De fietsvoorzieningen langs de Industriestraat zijn niet optimaal. Er liggen nu te smalle fietsstroken (niet op het meest noordelijke deel, daar liggen vrijliggende fietspaden, afgeschermd van de rijbaan met een bandje, wat acceptabel is). Aanpassen van de Industriestraat, waarbij vrijliggende eenrichtingenfietspaden worden gerealiseerd.

  • Oversteken van de Industriestraat voor langzaam verkeer is niet optimaal, hiervoor zijn geen voorzieningen. Toevoegen van een oversteekvoorziening met middeneiland voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de kruising met de Nijverheidsstraat.

Kruising Industriestraat – Onder de Boompjes

  • Veel mensen ervaren dit als gevaarlijk kruispunt. De ongevallencijfers ondersteunen dit beeld. De realisatie van verkeerslichten op deze kruising is al voorzien (VCP-project 18).

Onder de Boompjes

  • Er zijn klachten over hoge snelheid, beperkt zicht en beperkte breedte van de rijbaan. Optimalisatie van Onder de Boompjes is een bestaand project. Hierbij wordt eenrichtingsverkeer ingesteld voor motorvoertuigen (dus uitgezonderd (brom)fietsers). Rijrichting van Wachtelstraat naar Koningin Wilhelminaweg. Ook worden de parkeerplaatsen gemarkeerd. Daardoor wordt de rijbaan visueel versmald. Bij de optimalisatie wordt gekeken naar mogelijkheden voor aanbrengen fiets(suggestie)strook om de rijbaan verder visueel te versmallen. De hoge rijsnelheid wordt hier echter niet mee opgelost, dus aanvullend hierop het realiseren van de juiste hoeveelheid snelheidsremmers, rekening houdend met de in de straat aanwezige herkomst/bestemming voor vrachtverkeer.

  • De aansluiting Onder de Boompjes – Wachtelstraat is nu erg ruim vormgegeven. Zeker na het instellen van eenrichting is dit niet meer nodig. Deze kruising daarom compacter vormgeven. De vrijgekomen ruimte kan mogelijk met groen worden ingericht. Een compactere kruising komt de overzichtelijkheid en daarmee de verkeersveiligheid ten goede.