Hoge snelheid

Hoge snelheid op een aantal straten waarbij een aanpak voorlopig niet is voorzien

  • Reigerstraat – Lazaruskade – Wachtelstraat. VCP-project 11 voorziet aanpak van deze straten en een afwaardering naar GOW30. Hiermee kunnen de snelheidsklachten aangepakt worden. VCP-project 11 is pas na 2037 voorzien (4e tranche). Een eerdere uitvoering (zie onder ‘volgorde van VCP-projecten’) is daarom wenselijk en op netwerkniveau sluit dit beter aan bij de Koningin Wilhelminaweg, waarbij afwaardering naar GOW30 al in de eerste tranche (2022-2027) is voorzien. Als eerdere uitvoering niet mogelijk is, dan maatregelen nemen in deze straten, zoals het aanbrengen van fietsvriendelijke snelheidsremmers. Basis