Socio-economische/ demografische analyse

Het aantal inwoners in Korte Akkeren is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven rond de 9.600.

Bij het nader bestuderen van de inwoners blijkt dat de meeste inwoners in Korte Akkeren tussen de 25 en 45 jaar oud zijn. Ook de groep inwoners tot 15 jaar is relatief groot in deze wijk. Het aandeel ouderen (65+) is relatief beperkt, wat Korte Akkeren een vrij jonge wijk maakt. Verder valt op dat het aandeel inwoners met een niet Westerse migratieachtergrond in deze wijk groter is dan in de gemeente Gouda.

Met name kinderen en ouderen zijn de belangrijkste aandachtsgroepen binnen het SPV gedachtegoed, daar deze doelgroepen vaak zowel de onervaren als de kwetsbare verkeersdeelnemers vormen. Binnen SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) wordt gewerkt aan een preventieve aanpak van de verkeersveiligheid, waarbij op basis van de risico's op een (slachtoffer)ongeval wordt gekeken welke interventies mogelijk zijn om de veiligheid te verbeteren. Met name kinderen zijn goed vertegenwoordigd in Korte Akkeren. Met educatieve maatregelen kan de verkeersveiligheid voor kinderen verbeterd worden.