Wijkcirculatie

Voorgestelde verkeerscirculatie in Korte Akkeren.

Op diverse wegen in de wijk wordt de verkeerscirculatie aangepast. De aanpassingen kunnen allemaal uitgevoerd worden in lopende projecten. Eenrichting geldt voor motorvoertuigen, maar niet voor (brom)fietsers:

  • Woudstraat, Jan Philipsweg en tussenliggende straten: instellen eenrichting. Voor een betere inpassing. Ingegeven vanuit project ‘Rioolvervanging en herinrichten Korte Akkeren oud’

  • Vogelbuurt: omdraaien van de huidige eenrichting. Ingegeven vanuit project ‘Vogelbuurt rioolvervanging’

  • Onder de Boompjes: instellen eenrichting. Ingegeven vanuit project ‘Onder de Boompjes’, samenhangend met de realisatie van verkeerslichten op kruising Onder de Boompjes – Goudkade.

  • Samenhangend met bovenstaande punt is ook het instellen van een logische eenrichting op de noordelijke ontsluiting van de Vogelbuurt via het Koekoekplein.

Los van lopende projecten.

  • Jacob van Lennepkade, tussen Koningin Wilhelminaweg en Constantijn Huygensstraat. Instellen eenrichting. Hiermee is het grootste deel van de fietsroute voorzien van eenrichting met de rijrichting van oost naar west. En in samenhang daarmee het omdraaien van de bestaande eenrichting op de Nicolaas Beetsstraat. Kan als onderdeel van VCP-project 45

  • Jaagpad: Instellen eenrichting, vanwege beperkte breedte