Lopende projecten (niet uit VCP) - Hubs

Lopende projecten (niet VCP-projecten).

 • Algemeen bij alle projecten: inrichten conform de richtlijnen van het CROW

  • Aandacht voor snelheid op de ETW30’s. Gelijkwaardige kruisingen met plateaus. Bij lange rechtstanden extra drempels.

  • Parkeervakken maken zodat een parkeerverbodzone ingesteld kan worden. Hiermee is duidelijk waar wel en niet geparkeerd mag worden en is handhaving beter mogelijk.

 • Snelfietsroute Gouda-Rotterdam (onderdeel van een aantal projecten). Belangrijkste aandachtspunten:

  • Oversteek over de Koningin Wilhelminaweg.

  • Beperken van motorvoertuigen, geen vrachtverkeer

  • Vormgeving van het Oranjeplein

 • Vogelbuurt rioolvervanging. Belangrijkste aandachtspunten:

  • Het eerste stukje van de Walvisstraat (tussen Westerkade en Reigerstraat) is te smal voor tweerichtingen. Hierover zijn veel klachten. Instellen van eenrichting Dit in combinatie met eenrichting de andere kant op in de parallel gelegen Sint Jobstraat (zie kaart wijkcirculatie).

 • Rioolvervanging en herinrichten Korte Akkeren oud. Belangrijkste aandachtspunten:

  • Verbeteren van de aansluiting Prins Hendrikstraat – Wachtelstraat.

  • Hoge snelheid in diverse straten

  • Onduidelijke inrichting van diverse straten (verharding en voorrang)

  • Goede vormgeving van de fietsroute via de Herenstraat – Veerstraat, inclusief S-bocht bij Prins Hendrikstraat

Hubs

Het realiseren van transfer-hubs en wijk-hubs is in het VCP opgenomen.

 • Onderzoek naar locatie van transfer-hubs en wijkhubs. Na dit onderzoek volgt een advies over welke HUB met welke voorzieningen mogelijk passend is en op welke locatie.