Fietsen - wandelen & ontspannen

Fiets

Verbeteringen voor fietsers komen in veel maatregelen terug. Aansluitend daarop:

  • VCP-projecten 22, 43 en 45 voorzien in fietsroutes door Korte Akkeren. Hierbij is specifiek aandacht nodig bij het kruisen van (grotere) wegen, zoals de Koningin Wilhelminaweg en Prins Hendrikstraat. Projecten 22 en 43 zijn echter pas voorzien in de 3e en 4e tranche (na 2032). De fietsers tussen Westergouwe en de rest van Gouda hebben daarmee langere tijd weinig alternatieven. Dan is het zeker noodzaak om de bestaande routes en VCP-project 45 optimaal vorm te geven. Hierbij ook instellen van éénrichting (uitgezonderd fietsers) op de Jacob van Lennepkade, tussen de Koningin Wilhelminaweg en de Constantijn Huygensstraat (zie kaart wijkcirculatie).

  • Het fietsnetwerk in het VCP voorziet niet in een fietsroute via de Koningin Wilhelminaweg. Het idee is dat het Ruigenweteringsepad deze functie (deels) overneemt, maar deze route is voor inwoners van de wijk Korte Akkeren minder direct. Daarom wordt voorgesteld ook de volledige Koningin Wilhelminaweg aan te duiden als stedelijke fietsroute, zodat de fietsers op de KW-weg ook gefaciliteerd worden.

Wandelen en ontspannen

  • VCP-project 23. Realiseren van een verbinding voor voetgangers tussen Dotterplantsoen en Bosboom Toussaintsingel. Hierdoor zijn meer ommetjes mogelijk.