Projecten in de wijk

Projecten uit VCP die spelen in de wijk

In het VCP is een lijst met projecten opgenomen. Uitvoering van deze projecten is voorzien in de periode tussen 2022 en 2042. De projecten zijn verdeeld in vier tranches. Voor projecten in de eerste tranche is en financiële dekking en is inmiddels met voorbereiding gestart. Voor de projecten in de 2e, 3e en 4e tranche is nog geen financiële dekking en is de planning globaal.

 • 1e tranche: 2022 - 2027

 • 2e tranche: 2028- 2032

 • 3e tranche: 2033 - 2036

 • 4e tranche: 2037 – 2042

Projecten eerste tranche (2022 - 2027):
 • Herinrichting kruising Goudkade – Industriestraat, VCP-project 18

 • Koningin Wilhelminaweg (KW-weg), herinrichting naar 30 km/h, aanleg plateaus met streetprint/klinkers, aanpassing kruispunten en oversteeklocaties. VCP-project 10

 • Afstelling verkeerslichten, voor Korte Akkeren op Schielands Hooge Zeedijk, VCP-project 17 (in totaal 6 locaties). Bij afwaardering van deze weg kan deze VRI mogelijk vervallen. Wordt ook beschouwd in de Nota Verkeerslichten

 • Pilot Nieuwe Veerstal autoluw, VCP-project 20

 • Instellen beperkingen routering vrachtverkeer (Nota grote en zware voertuigen, wensbeeld zwaar verkeer in het VCP)

 Projecten vanaf 2028 (tweede, derde en vierde tranche):
 • Fietsstraat Jacob van Lennepkade, VCP-project 45, 2e tranche, reserve 1e tranche

 • Herinrichting Nieuwe Veerstal en Schielands Hoge Zeedijk, VCP-project 21, 2e tranche

 • Oversteekbaarheid Rotterdamseweg, VCP-project 23, 2e tranche

 • Fietsroute Rotterdamseweg, VCP-project 22, 3e tranche

 • Reigerstraat en Wachtelstraat, herinrichting naar 30 km/h, VCP-project 11, 4e tranche

Overige al geplande projecten in de wijk

 • Realisatie doorfietsroute Rotterdam-Gouda, via Rotterdamseweg, over Burg. Gaarlandtsingel - Nachtegaalsstraat naar Reigersstraat (zie ook wensbeeld fiets in het VCP). Uitvoering hiervan gebeurt in fasen:

  1. over Burg. Gaarlandtsingel - Nachtegaalsstraat naar Reigersstraat

  2. Over Jacob van Lennepkade – Herenstraat naar binnenstad

  3. Over Rotterdamseweg naar Nieuwe Veerstal

 • Diverse projecten waarbij de riolering wordt vervangen en tegelijkertijd de wegen worden heringericht, waarbij een aantal wegen eenrichting worden (zie onderstaande kaart):

  • Wens is om eenrichtingsverkeer op Onder de Boompjes in te stellen om verkeersveiligheid te verhogen, de gereden snelheid te verlagen en het kruispunt Goudkade – KW-weg eenvoudiger te maken. Dit wordt onderzocht in het project Goudkade – KW-weg

  • Aanpassen eenrichting Vogelbuurt, wordt nu uitgevoerd

  • Eenrichting Oud Korte Akkeren. Een van de onderdelen hiervan is dat de Walvisstraat / Bosweg en Prins Hendrikstraat als tweerichtingswegen worden ingericht.