Ongevallenanalyse

Verkeersveiligheid is afhankelijk van de aspecten mens, voertuig en omgeving. Door deze aspecten in balans met elkaar te brengen, kan de verkeersveiligheid verbeterd worden. Zo kan bijvoorbeeld een vergevingsgezinde weginrichting worden toegepast (omgeving), waardoor bijvoorbeeld een stuurfout (mens) op een fiets of e-bike met goede remmen (voertuig) niet direct afgestraft wordt en leidt tot een ongeval.

 Gebaseerd op de database van ViaStat hebben er in de periode 2016-2021 in de wijk Korte Akkeren 163 geregistreerde ongevallen plaatsgevonden. In deze jaren waren er:

  • 0 dodelijke ongevallen

  • 41 letselongevallen

  • 122 ongevallen met Uitsluitend Materiële Schade (UMS)

 Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de onderregistratie van ongevallen. Niet elk ongeval wordt op een correcte manier gedocumenteerd en er zijn vele ongevallen welke nooit gemeld worden. Dit gaat met name op voor ongevallen met uitsluitend materiële schade en voor éénzijdige ongevallen (ongevallen met maar één betrokkene), waarvoor geen hulpdiensten (politie en/of ambulance) gealarmeerd worden..

Aantal & locatie van ongevallen (bron: ViaStat)
Aantal & locatie van ongevallen, excl. UMS ongevallen (bron: ViaStat).

De linkerfiguur toont waar alle ongevallen hebben plaatsgevonden, de grootte van de cirkels geeft het aantal ongevallen weer. De rechterfiguur toont dezelfde informatie, maar dan alleen de ongevallen waarbij er sprake was van slachtoffers (letsel of dodelijk). Op basis van deze kaarten is af te leiden dat het merendeel van de ongevallen in Korte Akkeren op de doorgaande routes plaatsvinden.

 De Koningin Wilhelminaweg valt op deze kaarten duidelijk op. Op deze weg zijn, met name bij de kruispunten, de meeste ongevallen van de wijk geregistreerd (zowel met letsel als UMS). Deze weg is onderdeel van de route die scholieren fietsen en dit is ook terug te zien in het hoge aandeel fietsers dat betrokken is bij de (slachtoffer)ongevallen op deze weg. Daarnaast valt het deel van de wijk op ten noordoosten van de Constantijn Huygenstraat, waar relatief veel ongevallen zijn geregistreerd. Over het algemeen was bij deze ongevallen uitsluitend sprake van materiële schade. Ook in vergelijking met heel Gouda valt dit gebied in negatieve zin op. Ook veel ongevallen op wijkstraten.

Verkeersslachtoffers naar leeftijd, 2016-2021, gegevens van ViaStat.
Verkeersslachtoffers naar modaliteit, 2016-2021, gegevens van ViaStat

Het valt op dat de meeste slachtoffers op tweewielers vallen (fiets en bromfiets). Deze verkeersdeelnemers worden in tegenstelling tot automobilisten niet beschermd door hun voertuig. Hierdoor is het risico op een ernstige afloop groot wanneer zij betrokken zijn bij een ongeval. Er is geen duidelijke clustering zichtbaar in de leeftijdsgroepen die betrokken zijn geweest bij een ongeval.

Gereden snelheid

Op de kaart links is het percentage snelheidsovertreders boven de V85 weergegeven. De V85 is de snelheid die 85% van het verkeer rijdt. Op de wegen die zijn weergegeven op deze kaart ligt de V85 gelijk aan of onder de toegestane snelheid.

Overzicht snelheidsovertredingen van de V85 in Korte Akkeren (bron Viastat).

Op deze kaart vallen de volgende straten in Korte Akkeren op:

  • Rotterdamseweg

  • Schielandse Hoge Zeedijk

  • Onder de Boompjes

  • Enkele straten in de Vogelbuurt

Op straten waar te hard wordt gereden is het risico op een verkeersongeval en de ernst van de afloop groter. Daarom zal bij maatregelen op deze straten specifiek worden gekeken naar mogelijkheden om de gereden snelheid van het verkeer te verlagen.