Wijkcontour

In de wijkcontour geven we een karakteristiek van de wijk op basis van ongevallen en een demografische analyse van de wijk, waarbij een vergelijking is gemaakt met de rest van Gouda.

We geven in deze contour een overzicht van de projecten die gepland zijn in de wijk. Dit zijn projecten uit het VCP en een aantal onderhoudsprojecten.

Korte Akkeren

Deze wijk dankt zijn naam aan korte percelen tuinland langs de Turfsingelgracht, ontstaan in het laatste kwart van de veertiende eeuw. Na de komst van de kaarsenfabriek (nu Cargill) in 1858 en de Koninklijke Goudsche Machinale Garenspinnerij N.V. in 1861, werd begonnen met de bouw van de wijk. De wijk bestaat grotendeels uit arbeiders- en middenstandwoningen. In de afgelopen 15 jaar heeft herstructurering plaatsgevonden in delen van de wijk.

Geraadplaagde stakeholders

Bij de tot standkoming van dit wijkmobiliteitsplan hebben stakeholders op diverse momenten meegedacht. Ook hebben alle inwoners van de wijk een bijdrage kunnen leveren. Met een huis-aan-huisbrief is iedereen uitgenodigd om wensen, knelpunten en positieve zaken op een digitale kaart aan te geven. Voor de digitaal minder vaardige mensen waren er twee inloopmomenten in het Huis van de Stad. De resultaten van de inbreng van de bewoners zijn verwerkt in een dashboard (zie knop 'Knelpunteninventarisatie' rechts bovenaan deze pagina).