Koningin Wilhelminaweg - Oranjeplein - Rotterdamseweg

Koningin Wilhelminaweg

Het VCP-project 10 voorziet in afwaardering van de Koningin Wilhelminaweg naar GOW30. Met een juiste vormgeving worden onderstaande punten aangepakt:

 • Er zijn veel geregistreerde ongevallen op de Koningin Wilhelminaweg, ook met fietsers.

 • Veel mensen ervaren hoge snelheden van motorvoertuigen. Voor een objectief beeld wordt dit gemeten. Realiseren van voldoende en passende snelheidsremmers, waar mogelijk in combinatie met oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers.

 • De Koningin Wilhelminaweg is voorzien van fietsstroken. Deze zijn echter smaller dan de richtlijnen voorschrijven. (in het VCP is de Koningin Wilhelminaweg als stedelijke fietsroute aangeduid, behalve het deel ten noorden van Oranjeplein). Bij de herinrichting komen ten minste fietsstroken van voldoende breedte. Dit alles wel passend binnen een GOW30-inrichting.

 • Op de Koningin Wilhelminaweg liggen op diverse locaties zebrapaden, inclusief een (smal) middeneiland. Voor overstekende fietsers zijn er echter geen aanvullende voorzieningen, zoals een middeneiland. Deze realiseren, zeker in combinatie met de geplande fietsroutes over de Nachtegaalstraat en de Jacob van Lennepkade (VCP-project 45).

Oranjeplein

 • Het Oranjeplein valt binnen de scope van VCP-project 10, de afwaardering van de Koningin Wilhelminaweg naar GOW30. Onderstaande daarin aanpakken:

 • De fietspadenstructuur op en rond het Oranjeplein is onlogisch. Er zijn diverse overgangen tussen fietsstroken, eenrichtingenfietspaden en tweerichtingenfietspaden. Zeker in combinatie met de fietsroute via de Nachtegaalstraat en het afwaarderen van de Koningin Wilhelminaweg naar GOW30 is een optimalisatie van het Oranjeplein nodig. Hiervoor worden een aantal verschillende varianten opgesteld. Het verkennen van het aanpassen van de voorrangssituatie of kruispuntvorm (wellicht een rotonde) past hier ook bij. Basisschool de Goudakker ligt aan Oranjeplein. Een optimalisatie komt de verkeersveiligheid rond deze school ook ten goede en is onderdeel van de beoogde herinrichting van de Koningin Wilhelminaweg naar GOW30.

Kruising Rotterdamseweg – Koningin Wilhelminaweg

Deze kruising valt binnen de scope van VCP-project 10, de afwaardering van de Koningin Wilhelminaweg naar GOW30. Onderstaande punten daarin aanpakken:

 • De fietspaden tussen het Sluiseiland en de kruising zijn smal, liggen direct naast hoofdrijbaan en zijn uitgevoerd in tegelverharding. De belangrijkste fietsroute tussen Westergouwe en de rest van Gouda ligt aan de zuidzijde van de Rotterdamseweg.

 • Realiseren van tweerichtingenfietspaden aan beide zijden van de Rotterdamseweg, tussen sluis en kruising. Daarmee kunnen fietsers veilig alle richtingen op ten westen van de Rotterdamsebrug

 • De fietsroute van oost naar west en andersom over de kruising is onduidelijk.

 • De opstelruimte voor fietsers op de kruising is beperkt.

 • De opstelruimte voor voetgangers is beperkt en niet alle takken kunnen overgestoken worden.

Rotterdamseweg

VCP-project 23 voorziet aanpak van de Rotterdamseweg. Onderstaande punten daarin aanpakken:

 • Veel mensen ervaren hoge snelheden en het elkaar inhalen van motorvoertuigen. Voor een objectief beeld dient de snelheid te worden gemeten. Het aanleggen van een niet-overrijdbare middenberm op de rechtstanden zonder aansluitingen kan snelheidsremmend werken en voorkomt inhalen.

 • Bij de aansluitingen komen snelheidsremmers, passend bij een GOW50.

 • Op de rijbaan komt markering met de snelheidslimiet.

 • De fietspaden langs Rotterdamseweg (ten noorden van de Bosweg) zijn smal, liggen direct naast hoofdrijbaan en zijn uitgevoerd met tegelverharding. Mogelijk kan dit binnen de beschikbare ruimte verbeterd worden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van (houten) geleiderails tussen rijbaan en fietspad.

 • Langs dit deel van de Rotterdamseweg ontbreken voetpaden. Bij het onderzoeken naar mogelijkheden om de veiligheid op de fietspaden te verbeteren wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor de voetgangers, zoals een voetpad op/ langs de Schielandse Hoge Zeedijk.

 • Onderzoek naar de herinrichting van het kruispunt Rotterdamseweg/ Bosweg/ Schielandse Hoge Zeedijk, in relatie tot de autoluwe herinrichting van de Nieuwe Veerstal.