In 2021 heeft de gemeente Gouda het Verkeerscirculatieplan (VCP) vastgesteld. Hierin zijn verschillende maatregelen beschreven die een betere verkeerssituatie als doel hebben. Als onderdeel van het VCP stelt de gemeente Gouda voor de verschillende wijken wijkmobiliteitsplannen op. In dit iReport is het Wijkmobiliteitsplan voor de Kadenbuurt en Kort Haarlem vastgelegd. Dit wijkmobiliteitsplan wordt aangehaald als Wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem 2023.

De wijkcontour beschrijft de huidige (mobiliteits)situatie in de wijk en geeft een overzicht van de huidige knelpunten.

Bij de maatregelen is beschreven welke voorstellen worden gedaan om de mobiliteit in en rondom de wijk Kort Haarlem te verbeteren.